برای آشنایی کلی با پروژه های ارتش در پهنه B و E چیتگر ویدیوهای زیر را مشاهده نمایید:

 

 

 

اخبار پروژه ها :مشاهده همه

نقشه های بلوک های D :مشاهده

نقشه های بلوک های N :مشاهده