برای مشاهده تورمجازی هریک از پهنه های شهرک مسکونی ارتش در چیتگر گزینه مربوطه را انتخاب کنید:

مشاهده تور مجازی داخل واحدهای پهنه طبیعت (پهنه D ) براساس تیپ و متراژ:

برای دیدن هر کدام روی آن کلیک کنید :


برای مشاهده نمای ۳بعدی داخلی واحدهای برج های D یا N ، کافیست گزینه مربوطه را انتخاب کنید:

 
N KOLI
D KOLI1