اگر فایلی برای فروش دارید (سهام ، واحد آماده یا پیش فروش )

یا درخواستی برای خرید دارید، (سهام ، واحد آماده یا پیش فروش )

با فرم زیر به همکاران و متقاضیان خرید و فروش اطلاع رسانی کنید:

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .