گزارش ساخت برج های پهنه B ارتش در شهرک مسکونی چیتگر – تیرماه ۱۴۰۰

گزارش ساخت برج های پهنه B ارتش در شهرک مسکونی چیتگر – بتاجا – تیرماه ۱۴۰۰ :

گزارش اول شرکت عمران آبشار اسپادانا از اقدامات اجرایی پروژه های بتاجا در چیتگر :

ادامه فعالیت در برجN2 در پهنه B شرقی :

قالب بندی دیوار حائل ضلع غربی :

کیورینگ بتن زون ۱۱ از سازه برج :

گزارش دوم شرکت عمران آبشار اسپادانا :

 ادامه فعالیت در برجN3 در پهنه B شرقی :

🔹 آرماتوربندی تیر طبقه ۶- در ضلع جنوبی :
🔸نصب سقف پیش ساخته طبقه ۶- در ضلع جنوبی :

گزارش سوم شرکت عمران آبشار اسپادانا :

ادامه فعالیت در برجN4 در پهنه B شرقی :

آرماتوربندی تیر طبقه ۵- در ضلع مرکزی :

گزارش چهارم شرکت سازنده پروژه بتاجا در چیتگر از اقدامات

ادامه فعالیت در برجN5 در پهنه B شرقی:

آرماتوربندی ستون های طبقه ۳- در ضلع شرقی
آرماتوربندی تیر طبقه ۳- در ضلع شرقی
بتن ریزی تیر طبقه ۴- در ضلع جنوبی

گزارش پنجم شرکت آبشار اسپادانا از اقدامات

ادامه فعالیت در برجN6 در پهنه B شرقی 

آرماتوربندی ستون های طبقه ۳- در ضلع شرقی

آرماتوربندی ستون های طبقه ۴- در ضلع مرکزی

اجرای عملیات زهکشی و خاکریزی در ضلع شمالی

 

گزارش ششم شرکت سازنده پروژه مسکونی ارتش در چیتگر از اقدامات

ادامه فعالیت در برج D2در پهنهBشرقی چیتگر 

نصب تیر در بال شرقی

گزارش ساخت برج های پهنه B ارتش در شهرک مسکونی چیتگر – بتاجا - شرکت عمران آبشار اسپادانا - سرمایه گذاری در منطقه 22 تهران چیتگر توانمندسازی ارتش سهام مسکونی

گزارش هفتم شرکت عمران آبشار اسپادانا از اقدامات

ادامه فعالیت در برج D3در پهنهBشرقی چیتگر

آرماتور بندی سقف طبقه ۴- در ضلع جنوبی

گزارش ساخت برج های پهنه B ارتش در شهرک مسکونی چیتگر – بتاجا - شرکت عمران آبشار اسپادانا - سرمایه گذاری در منطقه 22 تهران چیتگر توانمندسازی ارتش سهام مسکونی

و تکمیل سقف طبقات منفی در برج D1

قابل توجه اعضای محترم بلوک D1، طی گزارش مورخ ششم تیرماه ۱۴۰۰ از سوی پروژه پهنه B شرقی، سرپرست محترم کارگاه D1 اعلام داشت: آخرین مرحله بتن ریزی سقف در طبقات منفی به پایان رسید و این اولین بلوک در مجموعه بلوک های پهنه b شرقی(D و N) می باشد که در سازه اصلی به طبقه همکف رسیده است.

نصب ستون و تیر نیز در هر دو بال غربی و شرقی در حال انجام می‌باشد و تا چندی دیگر شاهد پایان استیج اول خواهیم بود:

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + 16 =